سوابق سوددهی فیلتر طلایی

همانطور که قبلا گفته شد فیلتر طلایی بورس با توجه فاکتورهای مختلف در بازار بورس کد نویسی شده است. این فیلتر نتایج درخشانی به همراه داشته است و سوابق سوددهی این فیلتر مربوط به سال 98 ، 99 ، 1400 و 1401 را می توانید در همین صفحه مشاهده فرمایید.

سوابق سوددهی فیلتر طلایی بورس

سابقه سوددهی در سال 98

سابقه سوددهی فیلتر طلایی در ساعت کاری بورس تیر ماه 98 (بورس)

سابقه سوددهی بالای 10 درصد فیلتر طلایی بورس در ساعت کاری بازار بورس - تیر ماه

 

سابقه سوددهی فیلتر طلایی در ساعت کاری بورس مرداد ماه 98 (بورس)

سابقه سوددهی بالای 10 درصد فیلتر طلایی بورس در ساعت کاری بازار بورس - مرداد ماه

 

سابقه سوددهی فیلتر طلایی بعد از ساعت کاری بورس تیر ماه 98 (بورس)

سابقه سوددهی بالای 10 درصد فیلتر طلایی بورس بعد از ساعت کاری بازار بورس - تیر ماه

 

سابقه سوددهی فیلتر طلایی بعد از ساعت کاری بورس مرداد ماه 98 (بورس)

سابقه سوددهی بالای 10 درصد فیلتر طلایی بورس بعد از ساعت کاری بازار بورس - مرداد ماه

 

تیر ماه 98 (بورس)

سابقه سوددهی زیر 10 درصد فیلتر طلایی بورس بعد از ساعت کاری بازار بورس - تیر ماه

 

سابقه سوددهی فیلتر طلایی در ساعت کاری بورس خرداد ماه 98 (فرابورس)

سوددهی بالای 10 درصد در ساعت کاری بورس

 

سابقه سوددهی فیلتر طلایی در ساعت کاری بورس تیر ماه 98 (فرابورس)

سوددهی بالای 10 درصد در ساعت کاری بورس - تیر

 

سابقه سوددهی فیلتر طلایی بعد از ساعت کاری بورس خرداد ماه 98 (فرابورس)

سوددهی بالای 10 درصد بعد از ساعت کاری بورس

 

سابقه سوددهی فیلتر طلایی بعد از ساعت کاری بورس تیر ماه 98 (فرابورس)

سوددهی بالای 10 درصد بعد از ساعت کاری بورس - تیر

 

خرداد ماه 98 (فرابورس)

سوددهی زیر 10 درصد در ساعت کاری و بعد از ساعت کاری بورس

 

تیر ماه 98 (فرابورس)

سوددهی زیر 10 درصد در ساعت کاری و بعد از ساعت کاری بورس - تیر

 

سابقه بازار بورس

سابقه سوددهی فیلتر طلایی در ساعت کاری بورس اردیبهشت ماه 99 (بورس)

 سابقه سوددهی بالای 10 درصد فیلتر طلایی در ساعت کاری بورس اردیبهشت ماه

 

سابقه سوددهی فیلتر طلایی بعد از ساعت کاری بورس اردیبهشت ماه 99 (بورس)

 سابقه سوددهی بالای 10 درصد فیلتر طلایی بعد از ساعت کاری بورس اردیبهشت ماه

 

سابقه سوددهی فیلتر طلایی در ساعت کاری بورس خرداد ماه 99 (بورس)

 سابقه سوددهی بالای 10 درصد فیلتر طلایی در ساعت کاری بورس خرداد ماه

 

سابقه سوددهی فیلتر طلایی بعد از ساعت کاری بورس خرداد ماه 99 (بورس)

 سابقه سوددهی بالای 10 درصد فیلتر طلایی بعد از ساعت کاری بورس خرداد ماه

 

سابقه سوددهی فیلتر طلایی در ساعت کاری بورس تیر ماه 99 (بورس)

 سابقه سوددهی بالای 10 درصد فیلتر طلایی در ساعت کاری بورس تیر ماه

 

اردیبهشت 99 (بورس)

 سابقه سوددهی زیر 10 درصد فیلتر طلایی در ساعت کاری بورس اردیبهشت ماه

 

 

سابقه سوددهی در سال 99

سابقه سوددهی فیلتر طلایی – فروردین 99

سابقه سوددهی فیلتر طلایی بورس - فروردین 99

 

سابقه سوددهی فیلتر طلایی – اردیبهشت 99

سابقه سوددهی فیلتر طلایی بورس - اردیبهشت 99

 

سابقه سوددهی فیلتر طلایی – خرداد 99

سابقه سوددهی فیلتر طلایی بورس - خرداد 99

 

سابقه سوددهی فیلتر طلایی – تیر 99

سابقه سوددهی فیلتر طلایی بورس - تیر 99

 

سابقه سوددهی فیلتر طلایی – مرداد 99

سابقه سوددهی فیلتر طلایی بورس - مرداد 99

 

سابقه سوددهی فیلتر طلایی – شهریور 99

سابقه سوددهی فیلتر طلایی بورس - شهریور 99

 

سابقه سوددهی فیلتر طلایی – آبان 99

سابقه سوددهی فیلتر طلایی بورس - آبان 99

 

سابقه سوددهی فیلتر طلایی – آذر 99

سابقه سوددهی فیلتر طلایی بورس - آذر 99

 

سابقه سوددهی فیلتر طلایی – بهمن 99

سابقه سوددهی فیلتر طلایی بورس - بهمن 99

 

سابقه سوددهی فیلتر طلایی – اسفند 99

سابقه سوددهی فیلتر طلایی بورس - اسفند 99

 

 

سابقه سوددهی در سال 1400

سابقه سوددهی فیلتر طلایی – فروردین 1400

سابقه سوددهی فیلتر طلایی بورس - فروردین 1400

 

سابقه سوددهی فیلتر طلایی – اردیبهشت 1400

سابقه سوددهی فیلتر طلایی بورس - اردیبهشت 1400

 

سابقه سوددهی فیلتر طلایی – بهمن 1400

سابقه سوددهی فیلتر طلایی بورس - بهمن 1400

 

سابقه سوددهی فیلتر طلایی – اسفند 1400

سابقه سوددهی فیلتر طلایی بورس - اسفند 1400

 

 

سابقه سوددهی در سال 1401

سابقه سوددهی فیلتر طلایی – فروردین 1401

سابقه سوددهی فیلتر طلایی بورس - فروردین 1401

 

سابقه سوددهی فیلتر طلایی – اردیبهشت 1401

سابقه سوددهی فیلتر طلایی بورس - اردیبهشت 1401

 

سابقه سوددهی فیلتر طلایی – خرداد 1401

سابقه سوددهی فیلتر طلایی بورس - خرداد 1401

 

همانطور که ملاحظه می کنید در این مدت سهم های زیادی معرفی شده است و اکثر سهم های معرفی شده توسط فیلتر طلایی سودهای بسیار خوبی داشته اند.

 

معمولا فیلتر طلایی از چندین روز قبل سهم های سودده را معرفی می کند و فرصت کافی برای خرید سهام سودده وجود خواهد داشت و برای کسانی که تمایل به نوسان گیری دارند فیلتر شماره 3 برای نوسان گیری نیز به این محصول اضافه شده است که بصورت یک یا 2 روزه سهام معرفی شده قابلیت نوسانگیری 3 تا 5 درصدی خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *