فیلتر کراس تنکانسن و کیجونسن (دیده‌بان بازار بورس)

فیلتر کراس تنکانسن و کیجونسن بنام فیلتر ایچیموکو در بازار بورس شناخته می شود. این فیلتر تقاطع تنکانسن و کیجونسن در یک سهم را نشان می دهد و یکی از روش های بسیار کاربردی برای شناسایی سهم هایی است که در حال رشد هستند و توسط تحلیل گران حرفه ای در بورس مورد استفاده قرار می گیرد.

همانطور که می دانید بررسی تک تک نمادهای بازار بورس برای شناسایی سهم هایی که کراس تنکانسن و کیجونسن داشته اند بسیار دشوار می باشد. فیلتر ایچیموکو که بنام فیلتر کراس تنکانسن و کیجونسن شناخته می شود کمک می کند به سرعت سهم هایی که کراس رو به بالا یا رو به پایین Tekansen-Kijunsen در آن ها رخ داده است شناسایی شوند.

در ادامه این مقاله در خصوص فیلترهای بازار بورس و فیلتر ایچیموکو که از دسته فیلترهای پرکاربرد در بورس می باشد صحبت می کنیم. همچنین کدهای مختلف این فیلتر مهم را برای استفاده تحلیل گران بازار بورس در ادامه درج خواهیم کرد.

فیلتر تنکانسن و کیجونسن (دیده‌بان بازار بورس)

فیلترهای بورسی در سایت دیده بان بازار چیست؟

فیلترهای بورسی مجموعه ای از دستورات هستند که در سایت دیده بان بازار بورس کدنویسی می شوند. فیلترهای بورس کمک می کنند با توجه به شرایط و دستوراتی که مدنظر هر سرمایه گذار می باشد نمادهای خاصی را از بین تعداد زیاد سهم های موجود در بازار فیلتر و مشاهده نمایند.

این کدها که در قالب فیلتر ساخته میشوند و شامل استراتژی های مختلفی از جمله فیلتر تقاطع تنکانسن و کیجونسن برای سرمایه گذاری موفق تر در بازار بورس است. همچنین هر سرمایه گذار می تواند ممطالب آموزشی فیلتر نویسی را مشاهده و شخصا نسبت به کدنویسی فیلترها اقدام نماید.

فیلتر کراس تنکانسن و کیجونسن (فیلتر ایچیموکو)

با استفاده از فیلتر کراس تنکانسن و کیجونسن (فیلتر ایچیموکو) می توان روند یک سهم را پیش بینی نمود. این مجموعه فیلترها شامل 4 فیلتر کراس رو به بالا و 4 فیلتر کراس رو به پایین می باشد. این فیلترها برای شناسایی سهم هایی که در شرایط کراس رو به بالای خط Tekansen-Kijunsen و کراس رو به پایین خط Tekansen-Kijunsen قرار دارند استفاده می شود.

شایان ذکر است هر زمان خط تنکانسن خط کیجونسن را به سمت بالا قطع کرده باشد احتمال صعود سهم و هر زمان خط تنکانسن خط کیجونسن را به سمت پایین قطع کرده باشد احتمال ریزش سهم وجود دارد که در این فیلترها اینگونه سهم ها قابل شناسایی هستند.

فیلتر ایچیموکو

کد فیلتر کراس تنکانسن و کیجونسن (فیلتر ایچیموکو)

در زیر چندین کد بنام فیلتر کراس تنکانسن و کیجونسن برای استفاده سرمایه گذاران بازار بورس قرار داده شده است. از بین فیلترهای ایچیموکو 4 کد برای فیلتر کراس رو به بالا و 4 کد برای کرای رو به پایین خطوط تنکانسن و کیجونسن قرار داده شده است. البته ممکن است برخی از سهم های معرفی شده در فیلترها با یکدیگر مشترک باشند و با توجه به استراتژی موجود، هر سرمایه گذار می تواند از یک یا همه فیلترها در بازار بورس استفاده نماید.

فیلتر کراس رو به بالای قیمت نسبت به تنکانسن و کیجوسن: 4 فیلتر کاربردی زیر سهم هایی را نشان می دهد که کراس صعودی تنکانسن و کیجونسن داشته اند و نمودار قیمت در آن ها خط Tekansen-Kijunsen را بسمت بالا قطع کرده باشد. (سیگنال صعودی)

1- فیلتر سیگنال صعودی اول (کراس رو به بالای قیمت نسبت به Tekansen-Kijunsen)

var ten=([ih][9].PriceMin+[ih][9].PriceMax)/2;
var kiju=([ih][26].PriceMin+[ih][26].PriceMax)/2;
(pl) >0.999 *ten && (pl) < 1.1*ten &&(pl)>[ih][9].PriceMax&&(plp)>0&&
(pl) >0.999 *kiju && (pl) < 1.1*kiju &&(pl)>[ih][26].PriceMax&&(plp)>0

2- فیلتر سیگنال صعودی دوم (کراس رو به بالای قیمت نسبت به Tekansen-Kijunsen)

var ten=([ih][9].PriceMin+[ih][9].PriceMax)/2; var kiju=([ih][26].PriceMin+[ih][26].PriceMax)/2; ten>0.999 *kiju && ten< 1.1*kiju &&(pl)>ten&&(pl)>[ih][26].PriceMax&&(plp)>0

3- فیلتر سیگنال صعودی سوم (کراس رو به بالای قیمت نسبت به Tekansen-Kijunsen)

var kiju=([ih][26].PriceMin+[ih][26].PriceMax)/2; (pl) >0.999 *kiju && (pl) < 1.1*kiju &&(pl)>[ih][26].PriceMax&&(plp)>0

4- فیلتر سیگنال صعودی چهارم (کراس رو به بالای قیمت نسبت به Tekansen-Kijunsen)

 var ten=([ih][9].PriceMin+[ih][9].PriceMax)/2; (pl) >0.999 *ten && (pl) < 1.1*ten &&(pl)>[ih][9].PriceMax&&(plp)>0

فیلتر کراس رو به پایین قیمت نسبت به تنکانسن و کیجوسن: 4 فیلتر کاربردی زیر سهم هایی را نشان می دهد که کراس نزولی تنکانسن و کیجونسن داشته اند و نمودار قیمت در آن ها خط Tekansen-Kijunsen را بسمت پایین قطع کرده باشد. (سیگنال نزولی)

1- فیلتر سیگنال نزولی اول (کراس رو به پایین قیمت نسبت به Tekansen-Kijunsen)

var ten=([ih][9].PriceMin+[ih][9].PriceMax)/2;
var kiju=([ih][26].PriceMin+[ih][26].PriceMax)/2;
ten >0.99* (pl)&& ten< 1.05 * (pl) &&(pl)<[ih][9].PriceMax&&(plp)<0&& kiju >0.99* (pl)&& kiju< 1.05 * (pl) &&(pl)<[ih][26].PriceMax&&(plp)<0

2- فیلتر سیگنال نزولی دوم (کراس رو به پایین قیمت نسبت به Tekansen-Kijunsen)

var ten=([ih][9].PriceMin+[ih][9].PriceMax)/2;
var kiju=([ih][26].PriceMin+[ih][26].PriceMax)/2;
kiju>0.99*ten && kiju<1.05*ten &&(pl)<ten&&(pl)<kiju&&(pf) < kiju&& (pl)<[ih][9].PriceMax &&(plp)<0

3- فیلتر سیگنال نزولی سوم (کراس رو به پایین قیمت نسبت به Tekansen-Kijunsen)

var kiju=([ih][26].PriceMin+[ih][26].PriceMax)/2;
kiju >0.99* (pl)&& kiju< 1.05 * (pl) &&(pl)<[ih][26].PriceMax&&(plp)<0

4- فیلتر سیگنال نزولی چهارم (کراس رو به پایین قیمت نسبت به Tekansen-Kijunsen)

var ten=([ih][9].PriceMin+[ih][9].PriceMax)/2;
ten >0.99* (pl)&& ten< 1.05 * (pl) &&(pl)<[ih][9].PriceMax&&(plp)<0
فیلتر طلایی بورس

 

guest
8 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها