برچسب آرشیوها: کد به کد و بلوکی

کد به کد و بلوکی در روانشناسی بازار (بخش دوم)

کد به کد و بلوکی

یکی از نکات بسیار مهم در بازار بورس شناسایی کد به کد و بلوکی در بورس است. بخش دوم مقاله که در ادامه توضیح داده شده است در مورد کد به کد و بلوکی است. پیشنهاد می کنم بخش اول مقاله که در مورد روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی بازار و بخش سوم مقاله …

مطالعه بیشتر »