برچسب آرشیوها: قیمت بازگشایی سهام

محاسبه قیمت سهام بعد از بازگشایی و افزایش سرمایه

محاسبه قیمت سهام بعد از بازگشایی

افزایش سرمایه در یک شرکت موجب تغییر قیمت سهام بعد از بازگشایی می‌شود. البته این تغییر در قیمت سهام لزومأ به معنی افزایش قیمت نخواهد بود. اگر این سوال برایتان پیش آمده که قیمت سهام پس از بازگشایی چگونه محاسبه می‌شود و چرا همیشه افزایش سرمایه شرکت با افزایش قیمت …

مطالعه بیشتر »