برچسب آرشیوها: فرمول موفقیت

فرمول موفقیت

1-وضوح در هدف 2-اقدام 3-کنترل مسیر هدف و تغییر راه حل ها 4-تصحیح مسیر و انتخاب بهترین راه حل 5-مدلسازی انسانهای موفق 6-بکارگیری قدرت ضمیر ناخودآگاه برای رسیدن به هدفها 7-هدفهای خود را به کسی فاش نکنید 8-هدفهای بزرگ را به هدفهای کوچکتر تبدیل کنیم در زمان های کوتاهتر 9-هر …

مطالعه بیشتر »