برچسب آرشیوها: خود هیپنوتیزم

قانون جذب و خود هیپنوتیزم

قانون جذب یکی از قدرت های بزرگی که خداوند متعال در وجود هر انسانی قرار داده است توانایی رسیدن به خواسته هایش است ،چند لحظه فکر کنید و با خود مرور کنید تعداد دفعاتی که هرگونه خواسته ای از خدا داشته اید وبرای شما اتفاق افتاده؛ چند عدد بوده است؟ هر فردی در …

مطالعه بیشتر »