برچسب آرشیوها: بانک مرکزی ایران

وظایف بانک مرکزی ایران و اختیارات این بانک چیست؟

به طور خلاصه بانک مرکزی را بانک دولت می‌دانیم. یک بانک که وظایف بانکداری را برای دولت و سیستم بانکی انجام می‌دهد. وظایف بانک مرکزی ایران شامل تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور است. هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حفظ ارزش پول …

مطالعه بیشتر »