صنعت

انتقال آب دریا به خشکی با استفاده از باد و خورشيد

انتقال آب دریا به خشکی

  انتقال آب دریا به خشکی با استفاده از باد و خورشيد نام/نام خانوادگی: ابراهیم کاظم زاده توضیحات : ایده انتقال آب دریا به خشکی با استفاده از باد و خورشيد نوع خرید یا فروش: – قیمت : – تلفن : – ایمیل: abrahim.kazemzadeh.1993@gmail.com شهر: –  

ادامه نوشته »

توليد برق از فاضلاب ساختمان های مسکونی به روش ميکروهيدرو

توليد برق از فاضلاب ساختمان

  توليد برق از فاضلاب ساختمان های مسکونی به روش ميکروهيدرو نام/نام خانوادگی: سعید رياضي توضیحات : ایده توليد برق از فاضلاب ساختمان های مسکونی به روش ميکروهيدرو نوع خرید یا فروش: – قیمت : – تلفن : – ایمیل: riyazisaeed@gmail.com شهر: –  

ادامه نوشته »